Скрининг ба нефтийн коксыг шохойжуулах арга Амаар эргүүлэх аргаар ялгах