Тээрмийн багийнхан дахь Замалекийн найман гоолын бичлэг