Улаан буудайн нүүрстөрөгчийн өндөр агууламжтай увагла