Хүссэн зүйлийнхээ давуу талыг ашигла та асяб байхыг хүссэн үедээ