Шингэн ялгах флотацийг сайжруулахын тулд рентген шинжилгээ хийх зардлыг 9٩ 9 бууруулах