Энэтхэгийн курд үндэстэн Сингх Хордын зүүлт тайлбар