төмөр замын тогтворжуулагчийн уулын үйлдвэрийн хөдөлгөөнт бутлуур