10-р сарын 6-нд Хүнд тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний сургалтын төв